Coaching

COACHING

ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. ICF định nghĩa khai vấn là quá trình đồng hành cùng khách hàng trong một quá trình sáng tạo và kích thích tư duy, mang lại cảm hứng giúp họ đạt được tối đa tiềm năng trong sự nghiệp và cuộc sống riêng.

COACH

Provides objective assessment and observations that foster the individual’s or team’s self-awareness and awareness of others

Listens closely to fully understand the individual’s or team’s circumstances

Acts as a sounding board in exploring possibilities and implementing thoughtful planning and decision making

Champions opportunities and potential, encouraging stretch and challenge commensurate with personal strengths and aspirations

Fosters shifts in thinking that reveal fresh perspectives

Challenges blind spots to illuminate new possibilities and support the creation of alternative scenarios

Maintains professional boundaries in the coaching relationship, including confidentiality, and adheres to the coaching profession’s code of ethics

(ICF - https://coachfederation.org/faqs)

NGƯỜI KHAI VẤN

Đưa ra những đánh giá và quan sát khách quan giúp thúc đẩy mức độ tự nhận thức về bản thân và về người khác của một cá nhân hoặc một team.

Lắng nghe chân thành để hiểu đầy đủ về hoàn cảnh của cá nhân hoặc team.

Hành động như một người đồng hành  trong việc khám phá các khả năng, cùng lên các  kế hoạch cũng như  ra quyết định một cách thấu đáo.

Ủng hộ các khả năng và tiềm năng, khuyến khích sự phát triển và các thách thức tương xứng với thế mạnh và mong muốn của từng người.

Khích lệ  những biến chuyển trong tư duy cho thấy những quan điểm mới mẻ được khám phá.

Thách thức các điểm mù để chiếu sáng các khả năng mới và hỗ trợ việc tạo ra các kịch bản thay thế.

Duy trì sự chuyên nghiệp trong mối quan hệ khai vấn, bao gồm bảo mật và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người khai vấn.

MONEY & FINANCE COACHING

Một người tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp | finance coach giúp khách hàng phát triển thói quen tiền bạc lành mạnh trong dài hạn. Người coach sẽ hỗ trợ khách hàng biết những điều cơ bản của tài chính cá nhân và làm việc với khách hàng để tạo ra một kế hoạch tài chính phù hợp mục tiêu của chính khách hàng: trả nợ, tiết kiệm, đầu tư và mua căn nhà đầu tiên.

SOLO-ENTREPRENEUR COACHING

Khởi nghiệp một mình luôn gặp nhiều thử thách. Không chỉ vì bạn phải đóng quá nhiều vai trò và cần thành thạo nhiều kỹ năng, mà còn vì mọi thứ đều mang tính cá nhân vì bạn chính là doanh nghiệp của bạn. Công việc của một người coach cho những chủ doanh nghiệp khởi nghiệp là đồng hành cùng khách hàng để vượt qua những thách thức về mặt tài chính, sản phẩm, marketing, vận hành để định hình, ổn định, phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh.

TEAM COACHING

Mục đích của khai vấn team là thúc đẩy đội ngũ/đội nhóm (team) hướng tới hoàn thành một mục tiêu chung, có thể hoàn thành một dự án cụ thể, bắt đầu một đơn vị kinh doanh, phòng ban mới hoặc đáp ứng doanh số của team.  Người coach làm việc với cả team để để giúp tăng tốc hiệu suất của cả team.

Tìm hiểu thêm